Bovemij biedt onder haar Bedrijfsrechtsbijstandsverzekering de mogelijkheid voor incassobijstand aan. Wat betekent dit voor u? Stel, u wordt tijdens de looptijd van de verzekering geconfronteerd met een schuldenaar die zijn betalingsverplichting uit een overeenkomst niet nakomt. Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op incassobijstand. De uitvoerder van incassobijstand is GGN Incasso. 

Wat is incassobijstand?
Het moet gaan om een geldvordering uit overeenkomst op een schuldenaar. De schuldenaar betaalt de vordering niet, maar voert geen verweer op de geldvordering. Onder een geldvordering wordt verstaan een uitgebrachte factuur of gesloten overeenkomst met een door u aan de schuldenaar in rekening gebracht bedrag inclusief btw, verhoogd met vertragingsrente en incassokosten. U kunt aanspraak maken op incassobijstand als onder andere het belang van deze geldvordering ten minste € 450,- bedraagt en u de schuldenaar reeds tweemaal heeft aangemaand.

Mocht u de schuldenaar nog niet aangemaand hebben kunt u de voorbeeldbrief hieronder downloaden.

Wil u een verzoek voor incassobijstand melden?
Om na te gaan of u in aanmerking komt voor incassobijstand, kunt u een verzoek indienen via ons incassobijstandformulier.
(NB. Kies direct na "Inloggen" voor het kopje "Schade". Zoek dan naar uw vestiging en klik op de optie 'Schademelding Rechtsbijstand / Incassobijstand'. Kies daarna de optie: 'Incassobijstand indienen')

TitelBestand typeBestandsgrootte
PDF-pictogram Polisvoorwaarden Bedrijfsrechtsbijstandpdf91.56 KB
PDF-pictogram Voorbeeldbrief aanmaningpdf18.84 KB