Eén loket voor al uw vragen
Geen onverwachte nota’s achteraf
Scherpe premie van € 59,- per werknemer per jaar

Deze verzekering is onderdeel van het totaalpakket voor  auto-en-motorbedrijven

Arbodienstverlening op maat tegen een zeer gunstige premie

Als werkgever in de mobiliteitsbranche kunt u te maken krijgen met zieke werknemers. Dat is niet alleen vervelend voor die werknemers, maar kan ook gevolgen hebben voor uw eigen continuïteit. Een snelle, verantwoorde re-integratie is dus wel zo prettig voor u én uw werknemers. Op dat punt biedt Bovemij u een zeer complete oplossing in de vorm van een gerichte arbodienstverlening.

Branchegerichte oplossing
Onze arbodienstverlening is speciaal ontwikkeld voor werkgevers in de mobiliteitsbranche en volledig toegesneden op uw branche. Onze dienstverlening omvat de complete verzuimbegeleiding en is erop gericht om uw zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. Een inspanning waartoe de Wet Verbetering Poortwachter u en uw werknemers ook verplicht. In combinatie met de ziekteverzuimverzekering van Bovemij kunnen re-integratiekosten deels vergoed worden.

Lage premie
De premie voor dit totaalpakket is zéér scherp: slechts € 59,- per werknemer per jaar in combinatie met onze Ziekteverzuimverzekering. Voor dat bedrag kunt u omzetverlies en vervangingskosten voorkomen door uitval van werknemers.

Wettelijke verplichting
Indien u en uw werknemer voldoende inspanning heeft verricht in samenwerking met deze arbodienstverlening voldoet u automatisch aan de eisen die de Wet Verbetering Poortwachter aan u en uw werknemer stelt. Want bij geen of onvoldoende medewerking kunt u beiden een boete verwachten: uw werknemer krijgt dan minder loon en als werkgever moet u langer loon doorbetalen. Onze arbodienstverlening voorziet onder meer in de stappen die u en uw werknemer moeten zetten na de ziekmelding.

Afstemming met de werkgever
Hoewel onze arbodienstverlening u veel werk uit handen neemt, gebeurt er uiteraard niets zonder uw medeweten of toestemming. Er vindt dan ook altijd afstemming met u als werkgever plaats.  Kortom, een unieke werkwijze met aangetoonde resultaat

Arboarts op locatie
In het kader van de re-integratie moet een zieke werknemer doorgaans een of meerdere keren een arboarts bezoeken. Is hij daartoe niet in staat, dan zorgen wij ervoor dat de arboarts een bezoek op locatie kan afleggen. Kan de afspraak niet op locatie plaatsvinden, dan bezoeken we de werknemer thuis. Kortom, een unieke werkwijze met aangetoond resultaat.

Meer weten? Plan direct een afspraak met een van onze adviseurs.
 

TitelBestand typeBestandsgrootte
PDF-pictogram Dienstenwijzerpdf58.18 KB
PDF-pictogram Brochure Arbodienstverleningpdf924.46 KB

Veelgestelde vragen

  • Een arbodienst ondersteunt werkgevers bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. De wettelijke arboverplichtingen vereisen een specifieke deskundigheid waar de werkgever meestal niet over beschikt. De arbodienst adviseert en werkt samen op het gebied van arbeidsomstandigheden, verzuimbegeleiding en re-integratiebegeleiding.

  • Een arbodienst moet in het bezit zijn van het 'certificaat arbodiensten'. Dit certificaat wordt verstrekt als de arbodienst voldoet aan de verschillende eisen om haar deskundigheid te garanderen. De eisen zijn vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. De certificaten worden verstrekt door certificerende instellingen die door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn erkend.

  • Het inschakelen van een arbodienst draagt bij aan een gezond werkklimaat in het bedrijf. De arbodienstverlening helpt om verzuim te voorkomen en de verzuimduur te beperken. Dat scheelt geld. Ondersteuning van een arbodienst helpt dus medewerkers én organisaties.