Een aansprakelijkheidsstelling vanuit cliënten, werknemers, leveranciers of bijvoorbeeld de overheid kan voor grote problemen zorgen. Leveringsvoorwaarden regelen veel, maar uiteindelijk niet de opgelopen schade. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een must voor iedere ondernemer en geeft dekking bij schade aan derden, mits men daarvoor aansprakelijk is. Motorrijtuigen vallen hier buiten en dienen zelf WA verzekerd te zijn.

Plotselinge milieuschade buiten uw risicoadres is onder bepaalde condities gedekt. Geleidelijk ontstane milieuschade - bijvoorbeeld vanuit een lekkende olieopslag - niet. Een separate milieuschadedekking kan een advies zijn. Onderdelen als een secundaire WA/casco dekking voor cliëntenobjecten en het te verzekeren herleveringsrisico – het opnieuw moeten uitvoeren van een foutieve reparatie - zijn kenmerken die onze polissen onderscheiden in hun maatwerk. Dit herleveringsrisico kan binnen de bedrijfswagenbranche aanzienlijk op lopen. Werkgeversaansprakelijkheid voor bestuurders van motorrijtuigen wordt altijd meegenomen in de advisering.