Wij helpen u graag, zowel met elektronische beveiliging, als ook bouwkundige en organisatorische preventie.

Een overval kan overal en altijd plaatsvinden, maar een overval kan ook worden voorkomen.

De overvaller wil het liefst veel geld in een zo kort mogelijke tijd. Maatregelen om overvallen te voorkomen zijn er dan ook voornamelijk op gericht de buit te beperken en de weg naar het geld zo moeilijk mogelijk te maken.

Preventie

 • Buitbeperking is de belangrijkste maatregel bij overvalpreventie.
 • Tel nooit geld in het zicht van de klanten.
 • Beperk de hoeveelheid geld in de kassa tot een minimum.
 • Stimuleer pinbetalingen, dan blijft de kassa langer leeg.
 • Room bankbiljetten van € 50 en hoger continu af.
 • Gebruik het juiste afroomsysteem; een systeem waarbij de kassier zelf geld moet verzamelen en/of tellen voordat het wordt afgestort is niet veilig!
 • Zorg voor minimaal een kluis in de winkel, die is voorzien van een tijdslot of tijdvertraging.
 • Bewaar geen geld op 'geheime' plaatsen.
 • Maak buitbeperking kenbaar door gebruik van stickers ‘Hier hebben wij niet van terug: € 100,- / € 200,- / € 500,-’ en ‘Geen kluissleutel aanwezig’.
 • Overweeg professioneel geldtransport. Hier zitten weliswaar kosten aan, maar het is veiliger. De kosten zijn vaak beter betaalbaar als deze dienstverlening samen met collega-winkeliers wordt ingehuurd.
 • Wie er toch voor kiest het geld zelf naar de bank te brengen, moet zorgen voor voldoende afwisseling in tijdstip, dag en route.
 • Minder buit is minder aantrekkingskracht!
 • Niemand weet hoe hij.zij gaat reageren bij een overval. In een overvaltraining leert u omgaan met een overvalsituatie.

Winkelinrichting

 • Houd de winkel zo overzichtelijk mogelijk. Dat is niet alleen prettig voor de klant, het maakt het makkelijker signalen van mogelijke agressie tijdig op te vangen. 
 • Zet de kassa zo neer, dat tijdens het afrekenen goed zicht is op de ingang en de rest van de winkel. 
 • Eventuele uitstallingen buiten de winkel moeten van binnenuit ook goed zichtbaar zijn. 
 • Zorg voor goede verlichting, niet alleen in de zaak zelf maar ook bij de toegangsdeur(en) en de personeelsingang. 
 • Installeer een paniekalarm.
 • Installeer voldoende camera's zodat personen die naar binnen en naar buiten lopen, goed in beeld komen. De beelden vastleggen op een harddiskrecorder.
 • Laat met opvallende stickers op deur en etalageruit zien:
  • Kluis voorzien van tijdvertraging!
  • Hier waken camera’s voor uw en onze veiligheid!

Tips tijdens een overval

 • Blijf rustig en negeer persoonlijke beledigingen.
 • Ga niet in op dreigementen.
 • Gebruik geen geweld.
 • Aanvaard de bevelen en volg ze kalm op.
 • Geef af waar om gevraagd wordt (bijvoorbeeld geld).
 • Concentreer op stem, uiterlijk en andere kenmerken en niet op het wapen.
 • Schakel het paniekalarm niet in tijdens een overval. Een onverwachte beweging kan leiden tot desastreuze gevolgen.

Tips voor na een overval

 • Schakel direct het paniekalarm in en/of bel direct het alarmnummer 112.
 • Houd de telefoon vervolgens vrij.
 • Sluit de deur, laat niemand binnen en geef niemand informatie.
 • Kom nergens aan, in verband met sporen.
 • Stel klanten gerust en vraag hen om mee te werken als getuige.
 • Laat iedereen zo snel mogelijk opschrijven wat men gezien en gehoord heeft.
 • Maak een signalement van de dader.
 • Stel eventuele camerabeelden veilig
 • Doe altijd aangifte bij de politie.

Waar en wanneer vinden overvallen plaats?

 • De meeste overvallen gebeuren na zonsondergang, omdat het dan makkelijker is ongezien te ontsnappen.
 • In de wintermaanden vinden dan ook meer overvallen plaats dan in de zomer, omdat het dan minder opvalt als iemand dik aangekleed is en bijvoorbeeld een shawl om zijn hoofd heeft gewikkeld.
 • Overvallen gebeuren op elke dag van de week, maar iets meer in het weekend.
 • De ervaring leert dat kleine en grotere tankstations minder vaak worden overvallen dan gemiddelde tankstations. Mogelijk houdt dit verband met de ‘balans’ tussen buitverwachting en de kans om als enige ‘klant’ op het station aanwezig te kunnen zijn. Met andere woorden: bij kleinere tankstations is er een lagere buitverwachting en bij grotere tankstations is het moeilijker een moment te kiezen dat er geen klanten op het station aanwezig zijn.

Daarom verzekeren bij Bovemij

Als onderdeel van BOVAG zijn we volledig op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de mobiliteitsbranche en kennen we de specifieke situatie van onze klanten als geen ander.

Op basis van ruim 50 jaar verzekeringsexpertise bieden we een totaalpakket aan verzekeringen. Bij Bovemij krijgt u altijd de beste verzekeringsoplossingen.