De basis van Bovemij is gelegd in 1963 met de oprichting van de N.V. Schadeverzekering-maatschappij Bovemij. 

Historie
Op 6 mei 1930 verzamelden zich veertig garagehouders in het Utrechtse café-restaurant Hoog-Brabant. Ze waren gekomen om te praten over hun gezamenlijke belangen. Die avond werd de Bond van garagehouders geboren, de BOVAG. Een jaar later had de jonge BOVAG al ongeveer 750 leden. Ook motorfietsbedrijven sloten zich al snel aan. En door de jaren heen breidde het BOVAG scala zich verder en verder uit met bedrijfswagenbedrijven, motorrevisiebedrijven, autoverhuurbedrijven, rijscholen, tankstations en autowasbedrijven, fiets- en bromfietsbedrijven en caravan- en aanhangwagenbedrijven.

Toen richtte BOVAG een eigen verzekeringsmaatschappij op om aansprakelijkheid van bij BOVAG aangesloten ondernemers voor schade en diefstal aan vervoersmiddelen van hun klanten te verzekeren, de BOvag VErzekeringsMaatschappIJ (Bovemij).