Bovemij is er vóór en dóór de branche

Doordat we als dochter van BOVAG onderdeel van de mobiliteitsbranche uitmaken, zijn we uniek gepositioneerd. Bovemij is er vóór en dóór de mobiliteitsbranche. Anders dan andere partijen vinden wij het belangrijk om de branche sterk en onafhankelijk te houden. Voor Bovemij betekent MVO dan ook ‘het verduurzamen en vitaal houden van de mobiliteitsbranche’.

De M uit MVO staat voor ons dan ook niet alleen voor Maatschappij, maar zeer zeker ook voor Mobiliteitsbranche. Samen met onze branchepartners zetten we in op duurzame innovaties en waardecreatie voor de mobiliteitsketen.

‘Samen vooruit’ is daarbij ons motto. Dat doen we door:

  1. Meerwaarde te bieden aan bedrijven in de mobiliteitsbranche: wij helpen hen succesvol ondernemen.
  2. Onze medewerkers de ruimte te bieden om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen.
  3. Bij al onze activiteiten rekening te houden met de maatschappij waar wij deel van uitmaken.

1. Meerwaarde voor bedrijven in de mobiliteitsbranche

Wij houden de branche sterk door het geld dat bij ons binnenkomt zoveel mogelijk binnen de branche te houden. Denk aan onze schade-uitkeringen, de vergoedingen die we onze klanten uitkeren voor het verkopen van onze consumentenproducten en het dividend voor onze aandeelhouders. Samen met onze bedrijfsmatige klanten zijn we steeds meer in staat de consument alle passende mobiliteitsoplossingen te bieden.

Ook helpen we onze klanten om succesvol te ondernemen. Zij staan er niet alleen voor. Zo hebben we oplossingen die hun medewerkers verder helpen. Denk aan de 12-jaarspropositie en de BOVAG Zorgpolis. En we bieden rechtshulp voor als onze klanten te maken krijgen met juridische geschillen. Ook dwingen we bij onze autobedrijven geen korting op onderdelen af wanneer zij een consument helpen die via een van onze consumentenverzekeringen bij hen terecht is gekomen.

Wij komen met oplossingen die bedrijven in de mobiliteitsbranche verder helpen. En hoe beter wij de mobiliteitsbedrijven helpen, hoe groter de kans dat de mobiliteitsbranche op de lange termijn vitaal blijft.

2. Meerwaarde voor onze medewerkers

‘Samen vooruit’ start bij onze medewerkers. Wij geloven in het duurzaam ontwikkelen van onze medewerkers. De achterliggende gedachte: wanneer wij oog hebben voor onze medewerkers, hebben zij oog en zorg voor onze klanten. Zo ontstaan langetermijnrelaties met zowel onze medewerkers als met onze klanten. Alleen op die manier kunnen we samen met onze klanten bouwen aan een duurzame relatie die gebaseerd is op continuïteit en wederzijds respect.

Omdat we het belangrijk vinden dat onze medewerkers zowel geestelijk als lichamelijk fit zijn, zijn we afgelopen jaar gestart met Bovemij Fit: een vitaliteitsproject voor en door onze medewerkers. Dat onze aanpak werkt, blijkt wel uit de cijfers. De gemiddelde diensttijd binnen Bovemij bedraagt bijna 10 jaar! Uit een recent gehouden onderzoek waarin medewerkers gevraagd werd naar hun mening over Bovemij als werkgever, kwam de hoge NPS-score van 36.

3. Rekening houdend met de maatschappij

We vinden het belangrijk ons ervan bewust te zijn dat we onderdeel uitmaken van de maatschappij. Bij alles wat we doen, houden we dan ook rekening met de impact die we op die maatschappij hebben.

Zo staan er niet alleen zonnepanelen op ons dak, maar investeren we ook in Zonneparken XXL. Bestaat een steeds groter deel van ons eigen wagenpark uit elektrische en hybride auto’s. En leveren we een forse bijdrage aan het milieu door zoveel mogelijk gebruik te maken van leveranciers die MVO ook zelf hoog in het vaandel hebben staan.