Zowel technische expertise als tactische expertise valt binnen de werkzaamheden van de experts

Expertise

De experts van Bovemij zijn nauw betrokken bij de mobiliteitsbranche en weten daarom met nagenoeg elke situatie om te gaan. Zowel technische expertise als tactische expertise valt binnen de werkzaamheden van de experts.

We werken ook samen met externe expertisebureaus. Deze bureaus hebben elk een eigen specialisatie, waarbij ze ons ondersteunen bij de schadevaststelling.

NIVRE

Het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) bepaalt de strategie voor de toekomst van het expertisevak van verzekeraars, waarin de kwaliteit van de dienstverlening een belangrijke pijler is. Zij bewaken dit door enerzijds hoge eisen te stellen aan de opleidingen en anderzijds door een programma van Permanente Educatie. Mede daardoor waarborgt het NIVRE dat de ingeschrevenen te allen tijde voldoen aan de hoge eisen die de hedendaagse markt aan hen stelt met betrekking tot vakmanschap, kennis, communicatieve vaardigheden en professionaliteit. Daarnaast fungeert het NIVRE als platform en aanspreekpunt voor overleg tussen expertise-, inspectie- en taxatiebureaus en alle voor hen relevante partijen.

Bovemij is niet alleen aangesloten bij het NIVRE, ook zijn wij vertegenwoordigd met onze senior technisch expert in het bestuur van het NIVRE.

Onderzoek

Naast eigen experts heeft Bovemij ook eigen schadeonderzoekers in dienst. Dit zijn medewerkers met een recherche-achtergrond die in geval van een schade, onderzoek doen naar de toedracht van de schade. Het gaat hierbij vooral om brandschades, inbraken, diefstalschades en fraudezaken. Door een netwerk van zowel publieke (zoals politie en justitie) als private partijen (recherchebureaus, stichting aanpak voertuigcriminaliteit et cetera) wordt niet alleen onderzocht hoe de schade heeft kunnen ontstaan, maar wordt ook gekeken naar schadelastbeperking. Zo maken we in geval van voertuigdiefstal gebruik van een internationaal netwerk. Zo zorgen we ervoor dat het voertuig kan worden teruggevonden.
 

Heeft u een vraag, suggestie of een opmerking?

 

 

  • Het beheer van sleutels vraagt continu om uw aandacht. Wij helpen u met oplossingen.

  • Velgendiefstal

    Diefstal van lichtmetalen velgen komt veel voor. Ontdek wat u ertegen kunt doen.

  • Bovemij biedt u een gratis risico-inventarisatie, in de vorm van een quick scan of uitvoerige inspectie.

  • Laat uw elektrische installatie periodiek keuren. Zo voorkomt u brand- en letselschade.