We besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het zijn dat u daar niet tevreden over bent. Wij stellen het op prijs als u ons dit laat weten, want het geeft ons de mogelijkheid om onze dienstverlening verder te verbeteren. Uw klacht nemen we heel serieus en handelen we op correcte en adequate wijze af.

U kunt gebruikmaken van onderstaand formulier om uw ontevredenheid kenbaar te maken.

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw contactpersoon. Een andere mogelijkheid is een e-mail sturen naar: klachten@bovemij.nl of een brief sturen naar:

Bovemij
t.a.v. Co├Ârdinator klantsignalen
Postbus 7110
6503 GP Nijmegen

Wilt u uw klacht per e-mail of per post bij ons melden? Zorg er dan voor dat de volgende punten in uw melding opgenomen zijn. Dan kunnen we uw melding zo snel mogelijk in behandeling nemen.

  • Bedrijfsnaam
  • Naam contactpersoon
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer en/of uw e-mailadres
  • Indien van toepassing uw polisnummer en/of schadenummer
  • Een omschrijving van uw klacht

Een klacht indienen